... OCHRANA OSOBNICH ÚDAJŮ ...

PROČ CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

1. Společnost Liptex trading s.r.o., se sídlem  Liptáň, Liptáň 300, 793 96, IČ 25822284 , zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  19395 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje v rámci poptávky:

 •     jméno, příjmení, titul
 •     e-mailovou adresu
 •     telefonní číslo
 •     adresu / sídlo

2. Jméno, příjmení, adresu, sídlo, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností Liptex trading s.r.o. dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy. Liptex trading s.r.o. zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Pokud mezi vámi a Liptex trading s.r.o. nedojde k uzavření smlouvy, bude Liptex trading s.r.o. zpracovávat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo za účelem administrace vašeho uživatelského účtu. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností  Liptex trading s.r.o. zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

4. Na e-mailovou adresu budou registrovanému uživateli a kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaný uživatel/kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Liptex trading s.r.o., tedy správcem osobních údajů.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 •     zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 •     vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace kdykoliv zpět, to však může mít za následek zrušení uživatelského účtu,
 •     vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 •     požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 •     vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 •     požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
 •     na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 •     na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 •     podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

25 let

Výrobce pánského společenského oblečení: 

 • uniformy, orchertry,
 • oblečení pro spolky různého zaměření,
 • pro firmy a hotely v konfekčních velikostech i na míru.